Domov > INDIVIDUALNI TEČAJI >

Angelska Intuicija™- tečaj pridobitve certifikata Intuitivnega svetovanja

INDIVIDUALNI PROGRAM: 22 ur programa

Angelska Intuicija™ je avtorski izobraževalni program, namenjen posameznikom, ki se čutijo poklicani pomagati planetu ob prehodu na višjo raven bivanja. To je program, ki pokliče vse tiste, ki v sebi čutijo utrip želje pomoči drugim. S pomočjo osvojenega znanja na tem tečaju lahko udeleženci duhovno svetujejo drugim pri najrazličnejših življenjskih situacijah, ali pa osvojeno znanje integrirajo v svoje obstoječe delovanje in dejavnosti. Vsekakor neprecenljivo znanje in izkušnje! 

ANGELSKA ...

Angelska – izraz angelska prinaša vibracijo brezpogojne ljubezni in svetlobe. Z izrazom 'angeli' govorimo o bitjih čiste svetlobe in ljubezni, prinašalcih sporočil Stvarnika. Angeli so naši varuhi in vodniki. So naši mentorji, ki nas iz nevidnega sveta motivirajo, usmerjajo, ščitijo in navdihujejo. Angeli nam odpirajo vrata priložnosti in nas vodijo po poti samorealizacije, tj. prepoznavanja lastne božanske narave. Ko sledimo svojim ljubečim angelom in duhovnim vodnikom, ki prinašajo sporočila Stvarnika in komunicirajo z nami z glasom intuicije, naše življenje postane pot ljubezni in čudovitih priložnosti za izpolnitev dušnih želja. 
 
INTUICIJA ...

Intuicija – ko govorimo o intuiciji, ne govorimo le o posebnih, intuitivnih zaznavah (jasnovidnost, jasnovednost, jasnočutnost, jasnoslušnost), temveč in predvsem o stanju razširjene duhovne zavesti in poseganju na višje nivoje duhovnega razsvetljenja. 
 
ANGELSKA INTUICIJA™ &  INTUITIVNO SVETOVANJE™ 

Angelska intuicija™ je duhovna svetovalna tehnika prihodnosti. Je tehnika, ki združuje starodavna znanja in modrosti ter jih na praktično-uporaben način prevaja v moderno dobo. Hkrati je to tehnika, ki nas poveže z našim notranjim centrom modrosti in zavedanja ter nas usposobi za delo duhovnih intuitivnih svetovalcev. Poklic duhovnega intuitivnega svetovalca v svetu postaja vedno bolj iskan, saj je potreba po drugačnem znanju in globljih uvidih ob rušenju tradicionalnih sistemov vedno bolj nujna. Vedno več ljudi namreč išče svojo unikatno pot, svoj lasten izraz v svetu, saj stari načini ne delujejo več. Vse tisto, kar je bilo še nedolgo nazaj stabilno, zdaj pravzaprav čez noč izginja. Ljudje so soočeni z nepredstavljivimi izzivi in prav takrat je vrednost intuitivnega svetovanja™ neprecenljiva. Kljub temu da ljudje notranji glas intuicije sicer lahko slišimo, pa je včasih ta glas tako nežen, da mu le s težavo zaupamo (predvsem takrat, ko smo sami soočeni z izjemno kočljivo situacijo). Takrat je intuitivno svetovanje™ tisto, kar nam lahko pomaga naše življenje osmisliti na višji ravni, saj osvetli vse naše izzive in potenciale in nam pokaže pot, kako jih doseči. V časih velike planetarne preobrazbe bomo vsi izzvani, da zaživimo v stiku s svojim resničnim poslanstvom. Prihaja čas, ko bo glas intuicije edini glas, ki mu bomo lahko zaupali! 
 
Sama tehnika ANGELSKE INTUICIJE™ tako z namenom profesionalnega usposobljanja posameznika pelje preko različnih ravni osebnostne in duhovne rasti. Vse vsebine in tehnike, ki jih diplomirani tečajniki tega programa kasneje uporabljajo v okviru intuitivnega svetovanja™, tečajniki najprej integrirajo v svojih lastnih življenjih. Tako je to tečaj resnične notranje preobrazbe, iskanja globljega smisla in poslanstva. Je tečaj, ki premakne vse tiste delce nas, ki so ostali zataknjeni nekje v času, in jih prebudi, da svoje življenje lahko zaživimo v polnosti in sijaju. 
 
S pomočjo Angelske Intuicije™:

 • dobimo vpogled v vse ravni človeka: v njegovo preteklost, sedanjost in potencialne prihodnosti; razumemo njegovo karmično in družinsko linijo, določimo vplive primarnega okolja in vplive vzgoje in okolja
 • spoznamo pomen arhetipskih energij v življenju posameznika in tehnike harmonizacije le-teh
 • se naučimo komunikacije z razsvetljenimi duhovnimi sferami angelov, vodnikov, mojstrov
 • postanemo celovit človek, aktivno na poti doseganja svoje osebnostne celovitosti in duhovne izpolnjenosti
 • intuitivno zaznavamo celotno okolico: živali, predmete, prostore, zgodovinska mesta ipd.
 • se nam odpre nov svet komunikacije in zaznav, o katerih včasih morda nismo niti sanjali. Ko smo intuitivno prebujeni, kar pomeni, da smo v stiku s seboj in ljubečim glasom Stvarnika, je naše življenje polno sinhronosti. To preprosto pomeni, da smo na pravem mestu ob pravem času, naše življenje pa teče v ritmu lahkotnosti in smisla.

Tehnike, ki se jih bomo naučili tekom tečaja Angelske Intuicije™:

KOMUNIKACIJA Z DUHOVNIM VODSTVOM: intuitivna komunikacija z angeli, nadangeli, mojstri in ostalimi bitji svetlobe; komunikacija z nivojem vil in ostalih elementalov; angelski reading s kartami

BRANJE BLUEPRINTA: intuitivni vpogled v preteklost, sedanjost, potencialne prihodnosti; življenjsko poslanstvo osebe; karmične lekcije; genetska linija; vzorci in zapisi primarnega okolja

TEHNIKE OSEBNOSTNE TRANSFORMACIJE: transformacija prepričanj s pomočjo arhetipske teorije; meditacija; vizualizacija; afirmacije; čiščenje in uravnovešanje čaker; energetska zaščita; eterične vezi in rezanje; osnove kristaloterapije; angelska terapija

INTUITIVNA SPOROČILA & DUHOVNI UVIDI: pridobivanje in predajanje intuitivnih sporočil na različne načine (govor, pisana beseda ipd.)


Intuicija in duhovni razvoj

Mnogo tečajnikov se udeleži tečaja Angelske Intuicije™ z namenom, da bi prebudili svoje intuitivne sposobnosti oz. svojo intuicijo bolje razumeli. Dejstvo je, da moramo, ko govorimo o intuiciji in stiku s seboj, poudariti, da se intuicija razvija z roko v roki z osebnostnim in duhovnim zavedanjem. Za prihajajoče obdobje nove dobe, v katero vstopamo, je izjemnega pomena, da smo intuitivni, a hkrati tudi osebnostno celoviti. Tako je tečaj zasnovan predvsem na notranji preobrazbi posameznika, tečajniki preko podanih vsebin ozaveščajo svoj lastni notranji svet in pridobivajo znanje harmonizacije notranjih enegij. Velik poudarek je tako na delu z notranjimi arhetipskimi energijami, prepoznavanju svoje lastne arhetipske zgodbe in harmonizaciji le-te. Posledično vsi udeleženi doživijo globoko notranjo preobrazbo. Spremeni se sistem vrednot in prioritet. Močno izpostavljen postane odnos s seboj, saj iz tega odnosa izhaja vse ostalo. Tečajniki iz te novo odkrite, zdrave in ljubeče perspektive sebe lažje prepoznajo določene toksične situacije svojega življenja in jih spremenijo. Z na novo odkritim ljubečim odnosom in prebujeno notranjo močjo na novo postavijo odnos z okolico, ki temelji na zelo zdravih in kreativnih odnosih. 
 
Intuicija in življenjsko poslanstvo

Intuicija nas vedno vodi v smeri našega resničnega življenjskega poslanstva, tj. tistega, kar si je naša duša izbrala, da želi udejaniti v tem svetu. V procesu izobraževanja Angelske Intuicije™ je tako velik del tečaja posvečen tudi spoznavanju samega sebe in svojega življenjskega poslanstva. To je eno izmed ključnih vprašanj, na katerega si odgovorimo v času tečaja. Ko razumemo, kaj je naše življenjsko poslanstvo, spoznamo, da se mu v našem življenju vedno in povsod v resnici vse podreja. Nekateri izmed tečajnikov bodo namreč poklicani naravnost v delo intuitivnega duhovnega svetovalca, spet drugi bodo začutili, da bi ta znanja integrirali v svojo že obstoječo dejavnost. Tako se na tečaju posvetimo tudi posameznikom in njihovim individualnim zgodbam in nalogam. Znanje, osvojeno na tem tečaju, je univerzalne narave, primerno za vse ljudi. 

PROGRAM TEČAJA ANGELSKA INTUICIJA™ − OSEM ČAROBNIH KLJUČEV ANGELSKE INTUICIJE™

Ključi prebujanje intuicije, komunikacije z angeli & zavestne kreacije življenja

KLJUČ ŠT. 1: KLJUČ OSEBNOSTNE & DUHOVNE RASTI, ARHETIPI NOVE DOBE

 • uvod v duhovnosvetovalno tehniko intuitivnega svetovanja™
 • osebnostna in duhovna rast (arhetipska razsežnost, duhovna sfera)
 • arhetipi nove dobe (4 osnovni arhetipi) in delo z energijami arhetipov
 • pomen notranjega otroka, primarnega okolja in glavnih življenjskih dejavnikov v procesu duhovnega intuitivnega svetovanja™
 • preobrazba energij notranjih arhetipskih stanj skozi proces duhovnega intuitivnega svetovanja™
 • razvojne stopnje celovite notranje ženske in moške energije
 • osebnostna zrelost kot eden izmed glavnih ključev prihajajoče dobe


Prvi ključ je namenjen pregledu tehnike intuitivnega svetovanja, ki ima svoje t. i. arhitekturne zakone. Najprej se bomo posvetili čistim temeljem svetovanja in gradnji le-teh. Udeleženci se tako spoznajo z osnovami arhetipske teorije in vsemi ključnimi elementi  ter čez oči arhetipskih energij spoznajo stopnje doseganja celovite osebnosti. Preko lastne integracije se nato s pomočjo intuitivnih uvidov pri drugih ljudeh naučijo prepoznavati notranjo arhetipsko dinamiko. 1. ključ predstavlja osnovo intuitivnega svetovanja, saj naše potenciale lahko razvijamo le na dobrih in trdnih temeljih. 

KLJUČ ŠT. 2: KLJUČ DUHOVNIH ZAKONOV

 • univerzalni zakoni kreacije – univerzalni duhovni zakoni kreacije v praksi (zakon privlačnosti, zakon polarnosti, zakon ravnovesja ...)
 • arhetipska razsežnost in duhovni zakoni
 • duhovni zakoni nove dobe in zavestna kreacija življenja
 • duhovni zakoni v procesu intuitivnega svetovanja™

Vsi se zavedamo, da naše življenje krojijo zakoni vesolja. Ti zakoni so izjemno pomembni, saj na njihovem temelju sloni prav vse. Če te zakone resnično razumemo na pravi način (ne posplošeno, površno in promocijsko!), se naše življenje lahko resnično spremeni. V okviru drugega ključa bomo spoznali kozmične zakone kot nenehno delujoče sile. Z njimi se bomo uskladili in jih aktivirali v lastnem življenju. Hkrati se bomo poučili o zakonih nove dobe, ki se sidrajo vzporedno s prihodom novih energij na planet. 


KLJUČ ŠT. 3: KLJUČ INTUICIJE

 • vloga duhovnega vodstva v procesu intuitivnega svetovanja™
 • vse o intuiciji (kako prepoznamo glas intuicije, intuicija na vseh področjih življenja, intuicija v vsakdanjem življenju, intuicija in čakre, intuicija v novi dobi, intuicija in sanje, intuicija in angeli, vodniki, instinkt ...)
 • kako obuditi spečo intuicijo, meditacije aktivacije intuicije (delo z nadangeli, mojstri)
 • tehnike razvoja intuicije (kanaliziranje, avtomatsko pisanje, angelske karte, intuitivno branje čaker, intuitivno branje fizičnega telesa, intuitivno branje časovne linije, intuitivno branje sedanjosti in vseh dinamik, intuitivno branje na daljavo, pisna branja ipd. ...)
 • predajanje intuitivnih sporočil, komunikacija in prezenca (etika, pravila, zakonitosti ipd.)

Tretji ključ nas bo popeljal v odkrivanje najrazličnejših plasti intuicije. Spoznali bomo, da je intuicija od nekdaj prisotna v nas, da nam govori in nas usmerja. Podali se bomo na pot notranjega vedenja in odkrivanja skritih uvidov ter se naučili jasno prepoznati glas intuicije. Intuicija je vedno preverljiva in s pomočjo mnogih vaj in na tečaju pridobljenih izkušenj bomo dokazali samim sebi, da smo v svoji osnovni naravi izjemno intuitivni. Nato pa se bomo s pomočjo ustrezne komunikacije in pravilnega izražanja učili predajanja intuitivnih uvidov tudi drugim. Vodstvo intuicije je vedno ljubeče, podporno in sočutno. 

KLJUČ ŠT. 4: KLJUČ ŽIVLJENJSKEGA POSLANSTVA

 • pojem življenjskega poslanstva, namena; pomen zavedanja življenjskega poslanstva
 • odkrivanje dušnega namena preko arhetipskih energij osebnosti
 • življenjsko poslanstvo preko arhetipske numerologije (izračun)
 • intuitivno branje akaških zapisov, potovanje v pretekla življenja, razkrivanje izzivov in darov v okviru intuitivnega svetovanja™
 • individualno in kolektivno življenjsko poslanstvo
 • intuitivno branje življenjskega poslanstva v okviru intuitivnega svetovanja™

V okviru četrtega ključa bodo udeleženci tečaja spoznali pomen življenjskega poslanstva oz. življenjske orientacije v življenju posameznika. Le-to se bodo naučili prepoznati v svojem lastnem življenju, saj si bodo odgovorili na ključna vprašanja lastnega namena in smeri, tako na intuitivni kot na numerološki ravni. Nato pa bodo spoznali različne tehnike odkrivanja skritih talentov in načine doseganja polnega potenciala svojih klientov. 

KLJUČ ŠT. 5: KLJUČ ENERGETSKE VITALNOSTI − AKTIVACIJA SVETLOBNEGA TELESA

 • vse o energijskem sistemu človeka (čakre, avra, energijsko polje ...)
 • tehnike energijskega čiščenja, uravnovešanja čaker
 • tehnika rezanja eteričnih vezi, osvobajanja ujetih energij
 • tehnike energijskih ščitov s pomočjo zlato-bele svetlobe (Kristusove zavesti), modrega žarka (nadangela Mihaela), duhovnih vodnikov in moči 12-ih žarkov kreacije
 • tehnike vijoličnega, zlatega in srebrnega plamena očiščenja
 • tehnike razrešitve karme z mojstri karme
 • aktivacija celičnega potenciala DNK s sveto geometrijo in žarki
 • energijsko čiščenje časovne linije (preteklost tega življenja, vpogled v pretekla življenja)

V okviru petega ključa bodo tečajniki osvojili vsa pomembna znanja glede lastnega energijskega sistema. Naučili se bodo lastne energijske vitalnost, pretočnosti in vzpostavitve notranjega stebra. Hkrati bodo osvojili različne tehnike aktivacije svetlobnega telesa, s tem pa tudi svojih lastnih potencialov. Gre za napredne tehnike, namenjene posameznikovi nadaljnji duhovni rasti in razvoju. 

KLJUČ ŠT. 6: KLJUČ DUHOVNEGA KANALIZIRANJA

 • komunikacija z angeli, nadangeli in duhovnimi vodniki
 • tehnike posredovanja njihovih sporočil (preko govora, pisanja, umetnosti, razlage angelskih kart ...)
 • spoznavanje svojega duhovnega mentorja z nivoja angelov in mojstrov
 • mentorstvo lemurijske civilizacije

V okviru šestega ključa se bodo udeleženci spoznali z različnimi tehnikami duhovnega kanaliziranja sporočil. Postati resnično kvaliteten prevodnik med zemeljsko in duhovno sfero zahteva ogromno truda, dela na sebi in odrekanja. Zahteva predanost in vztrajnost. Zahteva poglobljen študij, izjemno močan notranji steber in aktivirano svetlobno telo. O vsem tem se bomo poučili v okviru tega modula, kjer bomo spoznali angele in duhovne vodnike in se spoznali z različnimi tehnikami predajanja duhovnih sporočil.


KLJUČ ŠT. 7: KLJUČ MEDITACIJE, VIZUALIZACIJE, AFIRMACIJ

 • vloga meditacije v procesu razvoja intuitivnih sposobnosti
 • duhovna transformacija celičnih zapisov DNK s pomočjo svetlobe in mojstrov
 • moč izgovorjene besede (afirmacije) v realizaciji naših sanj, srčnih želja
 • izjemna moč vizualizacije (aspekti duhovne vizualizacije)
 • preko meditacije, vizualizacije in afirmacije do zavestne kreacije

Sedmi ključ nas bo popeljal na raven razumevanja kreacije. Spoznali bomo, kako resnično so-ustvarjamo našo resničnost, in se poglobili v tehnike zavestne kreacije naše življenjske poti v stiku z globoko notranjo modrostjo duše. Spoznali bomo pojem izgovorjenih besed in manifestacijo le-teh in se naučili zavestno usmerjati vse naše energije (fizične, mentalne, čustvene, duhovne) v eno smer. Za to potrebujemo notranjo celovitost, ki jo bomo razvijali tekom celotnega programa. 

KLJUČ ŠT. 8: KLJUČ ANGELSKEGA INTUITIVNEGA SVETOVALCA

 • načini in oblike predaje informacij in znanja
 • etika in morala angelskega svetovanja
 • angelski branje za vsakega udeleženega pred skupino
 • vodenje angelskih meditacij
 • zanašanje na lastno intuitivno vodstvo pri svojem delu in predaji duhovnih informacij

Osmi, zadnji ključ, nas bo popeljal v samo tehniko intuitivnega svetovanja, celoten proces, etiko in vodenje svetovanja in meditacij. Poudarek je tudi na praktični uporabnosti intuitivnih sporočil. Pri tem ključu bodo imeli tečajniki priložnost izkusiti svoje sposobnosti v okviru dejanskih 1-urnih svetovanj. 

Zaključek tega programa je pravzaprav šele začetek izjemnega življenjskega potovanja. Namen posameznikov, ki so poklicani k delu intuitivnega svetovalca 


TEHNIKA ANGELSKE INTUICIJE™ ~ TEJA MELINC

Tehniko Angelske Intuicije™ je razvila Teja Melinc. Dolgoletne izkušnje in znanje je pretvorila v preprosto, naravno in zelo učinkovito tehniko intuitivnega svetovanja™. Gre za integracijo različnih duhovnih tehnik v smiselno celoto, ki posamezniku približajo in osmislijo sposobnosti nadčutnega zaznavanja. Tehnika intuitivnega svetovanja™ je izjemna tehnika, ki nam vsem ponuja priložnost, da življenje zaživimo na novi ravni, v skladu s prihajajočimi vibracijami nove dobe! Praktična in prizemljena, v posamezniku prebuja njegovo moč in pravi duhovni potencial. Namen posameznikov, ki so poklicani k tej tehniki, je dvig zavesti planeta. To so ljudje, ki že mnogo življenj delujejo v širše dobro in v sebi skrivajo mnoga starodavna znanja. Tečaj bo tako prebudil speča znanja in udeležence podprl na poti doseganja polnega duhovnega potenciala. 

NADALJEVALNI SEMINARJI ANGELSKE INTUICIJE & OBNOVITVENI SEMINAR

Z namenom možnosti nadaljnjega izobraževanja so organizirani tudi nadaljevalni seminarji Angelske Intuicije. V okviru teh tečajev bodo diplomanti imeli možnost spoznati dodatne, poglobljene in zelo praktično uporabne vsebine. Za vse certificirance pa se enkrat letno organizira tudi obnovitveni seminar, ki vsem tečajnikom tega programa omogoča seznanjenost z novostmi in novimi znanji ter zagotavlja, da imajo vsi diplomanti enako izhodišče pri procesu svetovanj. Za objavo podatkov na spletni strani www.intuicija.si pod rubriko 'intuitivni svetovalci' je obnovitev certifikata enkrat letno obvezna. 


ORGANIZACIJA TEČAJA, TERMINI IN CENA

Cena za celotni program je 888 eur (22% ddv vključen), možno je plačilo v večih obrokih.

Prijave: Teja@Intuicija.si